Våra kurser

Vi erbjuder diverse kurser i teckenspråk och TSS-tecken som stöd samt föreläsningar. Vi har gedigen erfarenhet av teckenspråkstolkning, dövblindtolkning samt undervisning i teckenspråk. Vi anpassar kursinnehåll utifrån deltagarnas intresse och behov.

Om ni vill ha kursen helt på distans eller med fysiska träffar med inslag av distansuppgifter avgör ni.

Historik

Vi erbjuder skräddarsydda kurser till er som arbetar med dövblinda kunder och som vill att dövblindkunskap, ledsagning och socialhaptisk kommunikation ska ingå i kursinnehållet.

 • Teckenspråkskurs grund
 • Teckenspråkskurs fortsättning
 • TSS, Tecken som stöd
 • Dövblindkunskap

Kurser/Föreläsningar

There are countless reasons why our service is better than the rest, but here you can learn about why we’re different.

Teckenspråkskurs grund
 • Teckenspråkets uppbyggnad
 • Handalfabetet
 • Siffror
 • Teckenförråd
 • Enkla fraser och meningar
 • Avläsning
 • Persontecken
 • Kursupplägg, 5 ggr a 90 min. Mellan kurstillfällena får deltagarna distansuppgifter med feedback från kursledare via webben.
Teckenspråkskurs fortsättning
 • Dövrealia
 • Teckenförråd
 • Fördjupad kommunikation
 • Avläsning
 • Kursupplägg, 5 ggr a 90 min. Mellan kurstillfällena får deltagarna distansuppgifter med feedback från kursledare via webben.
TSS-Tecken som stöd
 • Skillnaden TSS och teckenspråk
 • Handalfabetet
 • Siffror
 • Teckenförråd (vi utgår efter deltagarnas behov och verksamhetsområde.)
 • Persontecken
 • Enkla meningar, frågeord, bindande ord
 • Kursupplägg, 5 ggr fysiska träffar eller via web.
Dövblindkunskap
 • Jobbar du som tolk utan dövblind kompetens? Eller är du assistent till en dövblind person? Vi erbjuder kurser som fördjupar dig inom ämnet.
 • Bemötande
 • Taktilt teckenspråk
 • Anpassat synfält
 • Socialhaptisk kommunikation
 • Ledsagning

Alla våra teckenspråkstolkar har godkänd tolkutbildning av Tolk-och översättarinstitutet eller skolöverstyrelsen. Många av våra tolkar har många års erfarenhet av yrket vilket gör att de kan tillgodose en god kvalitet på tolkningen. Vi har till vana att tolka allt ifrån mindre till större sammanhang.

Alla våra dövblindtolkar har godkänd tolkutbildning av Tolk-och översättarinstitutet eller skolöverstyrelsen. Dövblindtolkningen innefattar så väl tolkning av vad som sägs som syntolkning samt ledsagning. Vi kan leverera alla tolkmetoder inom området så som; taktilt teckenspråk, taktil bokstavering, centraltolkning, teckenspråk anpassat för begränsat synfält samt tydligt tal.

Vi kan erbjuda TSS tolkar, som arbetar utifrån sin erfarenhet av tolkning till de som beställt TSS. Tecken som stöd tolkning tolkar tolken med tecken med svenskan som grund till hur teckenföljden blir.