Vi som jobbar i företaget finns i UpplandsVäsby, Härnösand, Örnsköldsvik och Umeå. Våra uppdrag är främst Stockholm, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Vi är även öppna för förfrågningar från övriga delar av Sverige.

Historik

Malin Stenström startade 2011 företaget, mkcrosscoads med uppdrag inom tolkning mellan teckenspråk och svenska, samtal, coachning, massage, undervisning/föreläsning, underhållning med teckenspråk(sång).

Under hösten 2015 ombildades bolaget till aktiebolag och bytte namn till Allsign Consulting AB. Namnets betydelse står för att ägaren Malin Stenströms vision/dröm är att alla ska kunna Teckenspråk samt att sprida mer kunskap om ALLA Teckenspråksanvändare. Vi är idag 2020 fem anställda med många års erfarenhet och flertalet duktiga timarvoderade tolkar. Vi följer med våra tolkar ut på uppdrag med jämna mellanrum, detta för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Vårt arbetsområde är framför allt Västernorrlands län samt Stockholms län men vi arbetar över hela landet.

Avtalade kunder är bland annat:

Arbetsförmedlingen Norrland(Södra&Norra)
SPSM Kristinaskolan Härnösand
Privata kunder/företag
Västanviks Folkhögskola