Skip to main content

Vart finns vi?

Vi som jobbar i företaget finns i Stockholms området, Härnösand och norröver.  Våra uppdrag är främst Stockholm, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Vi är även öppna för förfrågningar från övriga delar av Sverige.

Historik

Malin Stenström grundade 2011 företaget Mk Crossroads då företaget erbjöd tolkning mellan svenska och teckenspråk, samtal, coaching, massage, undervisning/föreläsning samt teckenspråksgestaltning.

Bolaget ombildades sedan under hösten 2015 till ett aktiebolag och bytte namn till Allsign Consulting AB. Namnet “Allsign” valde ägaren Malin ur en vision om att alla ska kunna teckenspråk samt kunna sprida mer kunskap om språket. Allsign har en lång erfarenhet inom tolkning samt samordning. Vi har interimistiskt anställda samt många erfarna underleverantörer. Vid jämna mellanrum följer vi även med tolkarna ut på uppdrag för att kvalitetssäkra vår verksamhet.