Vi som jobbar i företaget finns i Stockholms området samt i Härnösand och norröver.  Våra uppdrag är främst Stockholm, Gävleborg, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten. Vi är även öppna för förfrågningar från övriga delar av Sverige.

Historik

Malin Stenström startade 2011 företaget, mkcrosscoads med uppdrag inom tolkning mellan teckenspråk och svenska, samtal, coachning, massage, undervisning/föreläsning, underhållning med teckenspråk(sång).

Under hösten 2015 ombildades bolaget till aktiebolag och bytte namn till Allsign Consulting AB. Namnets betydelse står för att ägaren Malin Stenströms vision/dröm är att alla ska kunna Teckenspråk samt att sprida mer kunskap om ALLA Teckenspråksanvändare. Vi är idag 2021 sex anställda med många års erfarenhet, flertalet duktiga tim arvoderade tolkar samt att vi har underleverantörs avtal med erfarna tolkar. Vi följer med våra tolkar ut på uppdrag med jämna mellanrum, detta för att kvalitetssäkra vår verksamhet.

Vårt arbetsområde är framför allt Stockholm och Västernorrlands län men vi arbetar över hela landet.