Översättning

Allsign översätter till och från teckenspråk. Vi har lång erfarenhet av att översätta texter för både tryckta och digitala medier, och vi värdesätter att finna rätt ord/tecken för att få rätt överföring av budskapet. Så antingen du behöver snabb hjälp med lokala språkinsatser, hemsida eller en översättare med specialistkompetens, har vi kapacitet och erfarenhet att hjälpa dig med dina texter. Vi ser också att det är av vikt att vår översättare enbart översätter till sitt eget modersmål.

Vi förmedlar professionella tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.

Vårt motto är ”rätt tolk på rätt plats”.

Vi tar emot beställningar av alla typer av tolkuppdrag för målgruppen. Vi arbetar främst i Norra delarna av Sverige samt Stockholm men även andra platser kan vi tillgodose tolk till.

Vi arbetar inom många olika områden både i privat och offentlig sektor.