Skip to main content

Översättning

Allsign översätter till och från teckenspråk. Av oss kan du förvänta dig kvalitativ tolkning både vid översättning av skriven text, i digitala former samt uppdrag av olika slag på plats.
Kontrasten mellan den talade svenskan och svenskt teckenspråk kan vara stor och vi lägger därmed stort fokus i att finna “rätt ord/tecken”. För oss är det av största vikt att budskapet som ska översättas förmedlas på rätt sätt. Oavsett om det gäller snabb hjälp med lokala språkinsatser eller en översättare med specialistkompetens har vi resurserna till att klara uppgiften. 

Vi förmedlar professionella tolkar för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet.
Mottot vi alltid går efter är ”rätt tolk på rätt plats” och oavsett form av uppdrag är vi alltid öppna för förfrågan. Vi arbetar och finns tillgängliga för tolkning av områden både inom privat och offentlig sektor. Just nu är vi som mest aktuella i Stockholmsområdet och norra delar av Sverige.