Samtal/Behandling/Handledning

Behandlingarna finns centralt i Stockholm(Torsgatan 8B) samt i Upplands väsby(Johanneslundsvägen 2)

Samtal kan även genomföras på distans.

Samtal

Samtalsterapi Enskilt 45 min
600 kr
Relations/Parterapi 75 min
800 kr
Beställ

Samtalsterapi

Längtar du efter att få utveckla dig själv som människa och få känna helhet?

Som samtalsterapeut möter jag dig när du bland annat vill skapa en inre förändring. När du känner oro eller nedstämdhet. När du önskar stärka din självkänsla eller bygga bättre självförtroende. Du kanske vill öka tilliten till dig själv. Få tillgång till din fulla potential eller hitta tillbaka till den du en gång var?

I samtalsterapi med mig får du möjlighet att öka din medvetenhet. Du får pröva ett förändrat förhållningssätt och får en större förståelse. Jag hjälper dig att upptäcka de svar du redan bär på. Vi arbetar med mönster och beteenden som begränsar dig och som hindrar dig från att leva det liv du faktiskt vill leva. Vi går på djupet och strävar efter långsiktighet. Det får ta tid även om det ibland går snabbt. Här strävar vi mot harmoni mellan kropp, själ, tankar och känslor.

Par-/relationsterapi

Behöver du någon att prata med, reflektera över saker och ting i livet?

I samtalscoaching är du den som besitter svaren, jag möter dig där du är i din situation sedan jobbar vi oss framåt. Kanske är det en dröm du vill förverkligande eller vill komma på vad det är du vill.

Du kanske saknar mod eller motivation. När du vill lära dig tänka annorlunda i vissa situationer eller kanske bryta gamla mönster, eller när du vill lära dig mer om dig själv.

Som samtalscoach kommer jag att guida dig till insikter och du kommer få verktyg att hantera saker på ett sätt som känns bra för dig. Vi kommer arbeta med din vilja, vad DU vill och att du faktiskt kan välja. Vi tar med hela dig, din kropp, dina tankar, din själ och dina känslor. Du är viktigast i processen.

Coachning

Coachning 45 min
600 kr
Livscoachning 45 min
600 kr
Relations/parcoachning 75 min
800 kr
Handledning av grupper 60min
995kr
Beställ

Livscoachning

Behöver du någon att prata med, reflektera över saker och ting i livet?

I samtalscoaching är du den som besitter svaren, jag möter dig där du är i din situation sedan jobbar vi oss framåt. Kanske är det en dröm du vill förverkligande eller vill komma på vad det är du vill.

Du kanske saknar mod eller motivation. När du vill lära dig tänka annorlunda i vissa situationer eller kanske bryta gamla mönster, eller när du vill lära dig mer om dig själv.

Som samtalscoach kommer jag att guida dig till insikter och du kommer få verktyg att hantera saker på ett sätt som känns bra för dig. Vi kommer arbeta med din vilja, vad DU vill och att du faktiskt kan välja. Vi tar med hela dig, din kropp, dina tankar, din själ och dina känslor. Du är viktigast i processen.

Coachning – enskilt

Behöver du någon att prata med, reflektera över saker och ting i livet?

I samtalscoaching är du den som besitter svaren, jag möter dig där du är i din situation sedan jobbar vi oss framåt. Kanske är det en dröm du vill förverkligande eller vill komma på vad det är du vill.

Du kanske saknar mod eller motivation. När du vill lära dig tänka annorlunda i vissa situationer eller kanske bryta gamla mönster, eller när du vill lära dig mer om dig själv.

Som samtalscoach kommer jag att guida dig till insikter och du kommer få verktyg att hantera saker på ett sätt som känns bra för dig. Vi kommer arbeta med din vilja, vad DU vill och att du faktiskt kan välja. Vi tar med hela dig, din kropp, dina tankar, din själ och dina känslor. Du är viktigast i processen.

Handledning av grupper

Vi kan tillhandahålla processinriktad grupphandledning.

Vad gör då processinriktad handledning?? Den hjälper deltagarna att växa som människor och gruppens samlade kompetens utnyttjas effektivt. Under handledning får deltagarna möjlighet att strukturerat dela erfarenheter i gruppen, att det skapas tid för detta ger en otrolig lättnad för många grupper.

Att arbeta processinriktat ger deltagarna; Trygghet och en utveckling i sin yrkesroll, förbättrat samarbete genom förståelse för varandra i företaget, ett bättre bemöteande gentemot kunder, klienter.

Vinster som företaget kan uppnå är att medarbetarna utvecklar sin arbetsförmåga samt känner mer glädje för sitt arbete. I arbetsgrupper kan man även se att teamkänslan stärks. Att se andras personligheter kan leda till att man ser sin egen roll i teamet. Gott arbetsklimat gör det enklare att ta tillvara ny personal.

PAR- & RELATIONSCOACHING

Har ni en relation som är bra, men som ni önskar utveckla?

I par och relationscoaching möter jag er i samtal när ni bland annat behöver fördjupa eran relation. När mönster behöver brytas, ni kanske är i början av en relation och vill undvika mönster från en tidigare relation. Ni har det bra, men vill ha mer närhet, sex eller vill öka passionen. Eller ni kanske helt enkelt vill komma ur vardagens tristess. När ni känner att ni inte kan prata med varandra.
Jag möter er också när ni vill utvecklas på arbetsplatsen. Kunna hantera en konflikt eller kanske har svårt att samarbeta.
Här tittar vi på hur ni har det just nu och på hur ni önskar ha det.
Ni kan vara vänner, syskon, kärlekspar, förälder och barn eller så är ni kanske medarbetare.

Behandlingar

Friskvårdsmassage 30 min
400 kr
Friskvårdsmassage 45 min
600 kr
Friskvårdsmassage 60 min
800kr
Energi-Hypnosterapi 75 min
800 kr
Beställ

Friskvårdsmassage

Friskvårdsmassage för mjuka upp trötta och spända muskler.
Massagen mjukar upp dina spända muskler och tänjer din bindväv.
Den ökar blodcirkulationen och även välbefinnandet.
Massagen är djupgående och läkande.
Musklerna bearbetas genom strykningar och knådningar.
Detta lättar upp spänningar och värk i muskler och leder samt även svullnader orsakade av dålig lymfcirkulation.
Genom avslappning och lugnande känsla som massagen ger genom beröring så frigörs lugn och ro-hormoner.
Massag kan både användas i friskvårdande syfte men även för rehabiliterande behandling av specifika skador och besvär i muskler och leder. Massage har en avslappnande effekt på kroppen, stärker immunförsvaret och motverkar stress, vilket också ökar din prestationsförmåga.

Energi-Hypnosterapi

Energiterapi genomförs under ett hypnoslikanande tillstånd.

När vi når vårt undermedvetna kan vi finna svar på olika händelser eller situationer som satt fäste i vår kropp. Kroppen har ibland svaren som du själv kan lagt locket på. Vi tar oss tillsammans till det som du vill lösa som oftast sitter någonstans ibland som en smärta som inte vill gå bort. Energiterapi är otroligt bra för att lösa blockeringar som gör att det känns svårt.