Skip to main content

Samtal/Behandling/Handledning

Behandlingar utförs i  Upplands väsby(Johanneslundsvägen 2)

Samtal kan även genomföras på distans.

Samtal

Samtalsterapi Enskilt 45 min
600 kr
Relations/Parterapi 75 min
800 kr
Beställ

Samtalsterapi

Längtar du efter att få utveckla dig själv som människa och få känna helhet?
Samtalsterapi är hjälpsamt vid inre förändringar som oro eller nedstämdhet, det kan hjälpa till med att stärka din självkänsla och/eller bygga bättre självförtroende. Genom terapin är det också möjligt att öka tilliten till dig själv, få tillgång till din fulla potential och hitta tillbaka till den du en gång var.

Du får möjlighet att öka din medvetenhet genom att prova ett förändrat förhållningssätt och få en större förståelse. Du får hjälp att upptäcka de svar du redan bär på. Vi går in på djupet och strävar efter långsiktighet genom att arbeta med mönster och beteenden som begränsar och hindrar dig från att leva det liv du faktiskt vill leva. Vi strävar emot harmoni mellan kropp och själ, tankar och känslor.

Par-/relationsterapi

Behöver du någon att prata med, reflektera över saker och ting i livet? I samtalscoachning är det du som besitter svaren, jag möter dig i din situation och sedan jobbar vi oss framåt tillsammans. Situationen kan vara allt ifrån en dröm du vill förverkliga till att komma på vad det är du vill göra.

Coaching kan vara bra då mod och motivationen inte finns eller räcker till, men också vid brytning av gamla mönster och till att lära känna sig själv. Som samtalscoach guidar jag dig till instinkter och du kommer få verktyg till att kunna hantera saker på ett sätt som känns bra för dig. Vi arbetar med din vilja, vad du vill och möjligheten till att uppnå det. Den viktigaste i processen är du och det är viktigt att både kroppen, själen, tankar och känslor följer med.

Coachning

Coachning 45 min
600 kr
Livscoachning 45 min
600 kr
Relations/parcoachning 75 min
800 kr
Handledning av grupper 60min
995kr
Beställ

Livscoachning

Behöver du någon att prata med, reflektera över saker och ting i livet?

I samtalscoaching är du den som besitter svaren, jag möter dig där du är i din situation sedan jobbar vi oss framåt. Kanske är det en dröm du vill förverkligande eller vill komma på vad det är du vill.

Du kanske saknar mod eller motivation. När du vill lära dig tänka annorlunda i vissa situationer eller kanske bryta gamla mönster, eller när du vill lära dig mer om dig själv.

Som samtalscoach kommer jag att guida dig till insikter och du kommer få verktyg att hantera saker på ett sätt som känns bra för dig. Vi kommer arbeta med din vilja, vad DU vill och att du faktiskt kan välja. Vi tar med hela dig, din kropp, dina tankar, din själ och dina känslor. Du är viktigast i processen.

Coachning – enskilt

Behöver du någon att prata med, reflektera över saker och ting i livet?

I samtalscoaching är du den som besitter svaren, jag möter dig där du är i din situation sedan jobbar vi oss framåt. Kanske är det en dröm du vill förverkligande eller vill komma på vad det är du vill.

Du kanske saknar mod eller motivation. När du vill lära dig tänka annorlunda i vissa situationer eller kanske bryta gamla mönster, eller när du vill lära dig mer om dig själv.

Som samtalscoach kommer jag att guida dig till insikter och du kommer få verktyg att hantera saker på ett sätt som känns bra för dig. Vi kommer arbeta med din vilja, vad DU vill och att du faktiskt kan välja. Vi tar med hela dig, din kropp, dina tankar, din själ och dina känslor. Du är viktigast i processen.

Handledning av grupper

Vi kan tillhandahålla processinriktad grupphandledning.

Vad gör då processinriktad handledning?? Den hjälper deltagarna att växa som människor och gruppens samlade kompetens utnyttjas effektivt. Under handledning får deltagarna möjlighet att strukturerat dela erfarenheter i gruppen, att det skapas tid för detta ger en otrolig lättnad för många grupper.

Att arbeta processinriktat ger deltagarna; Trygghet och en utveckling i sin yrkesroll, förbättrat samarbete genom förståelse för varandra i företaget, ett bättre bemöteande gentemot kunder, klienter.

Vinster som företaget kan uppnå är att medarbetarna utvecklar sin arbetsförmåga samt känner mer glädje för sitt arbete. I arbetsgrupper kan man även se att teamkänslan stärks. Att se andras personligheter kan leda till att man ser sin egen roll i teamet. Gott arbetsklimat gör det enklare att ta tillvara ny personal.

PAR- & RELATIONSCOACHING

Har ni en relation som är bra, men som ni önskar utveckla?

I par och relationscoaching möter jag er i samtal när ni bland annat behöver fördjupa eran relation. När mönster behöver brytas, ni kanske är i början av en relation och vill undvika mönster från en tidigare relation. Ni har det bra, men vill ha mer närhet, sex eller vill öka passionen. Eller ni kanske helt enkelt vill komma ur vardagens tristess. När ni känner att ni inte kan prata med varandra.
Jag möter er också när ni vill utvecklas på arbetsplatsen. Kunna hantera en konflikt eller kanske har svårt att samarbeta.
Här tittar vi på hur ni har det just nu och på hur ni önskar ha det.
Ni kan vara vänner, syskon, kärlekspar, förälder och barn eller så är ni kanske medarbetare.